Kunst verkopen op veiling

Registreren / Inloggen

Vooraleer u uw kavel kan aanbieden moet u beschikken over een geactiveerd profiel. Een profiel aanmaken kan u door te registreren en is volledig gratis. Bij het aanmaken van uw profiel zal er gevraagd worden naar een kopie van uw identiteitskaart. Hou deze alvast bij de hand. Uw identiteitskaart wordt gebruikt om te verifiëren of u ouder bent dan 18 jaar. Nadat uw profiel door ons werd goedgekeurd en geactiveerd kan u inloggen, meedoen met veilen en indien gewenst ook zelf iets aanbieden om te laten veilen in een toekomstige veiling.

Zelf iets veilen

Via de link 'Aanbieden voor veiling' kan u online uw kavels aanbieden aan onze veilingmeesters. Na ontvangst zullen onze veilingmeesters uw kavels beoordelen. Indien uw kavels van goede kwaliteit zijn voor onze veiling ontvangt u een goedkeuringsmail. Nadat onze veilingmeester uw kavel goedgekeurd heeft zal u gevraagd worden om uw kavel binnen te brengen. Binnen de maand zal uw kavel dan toegevoegd worden aan onze volgende veiling.

Het goedkeuren van een lot voor veiling houdt in hoofde van ARTAuction.online geen enkele verbintenis in met betrekking tot de authenticiteit en de staat van een werk.

De verkoper heeft de mogelijkheid bij inlevering van een lot een reserveprijs op te geven, dit is een minimumprijs waaraan het lot kan worden verkocht. Een eens door de verkoper opgegeven limiet kan niet zonder goedkeuring van ARTAuction.online worden verhoogd. Indien de limiet niet werd bereikt op de veiling heeft ARTAuction.online hierna de toelating om te onderhandelen voor onderhandse verkoop aan de vooropgestelde limiet en het lot, zolang het in voorraad is en in overleg met de verkoper, opnieuw in een latere veiling in te brengen.

De verkoper is de eigenaar of diegene die voor of namens hem handelt, dan wel de bezitter van het in consignatie gegeven object. Indien er sprake is van verscheidene eigenaars, lastgevers of personen die in het bezit zijn van de in consignatie gegeven goederen, geldt acceptatie van huidige verkoopsvoorwaarden door één van hen als acceptatie door allen en zijn zij hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen, aansprakelijkheden, garanties en overige bepalingen die uit huidige verkoopsvoorwaarden voortvloeien.

 1. De verkoper geeft aan ARTAuction.online en de koper de waarborg de ware eigenaar te zijn van het lot of terdege de toelating te hebben het lot voor de eigenaar te verkopen, alsmede dat over het rechtmatig bezit van het lot geen betwisting bestaat.
 2. De verkoper van een lot, dat op het moment van de veiling niet in handen is van ARTAuction.online of onder haar controle, waarborgt en neemt alle verantwoordelijkheid tegenover ARTAuction.online en de koper dat het lot beschikbaar zal zijn op aanvraag van de koper.
 3. De verkoper zal ARTAuction.online en de koper vergoeden indien door in gebreke te blijven voor a en b deze partijen schade opliepen.
 4. De verkoper vrijwaart zowel ARTAuction.online en haar ondergeschikten, als de koper tegen alle vorderingen die derden zouden stellen tegen voornoemden, met betrekking tot de door de verkoper te koop aangeboden goederen.
 5. De verkoper garandeert aan ARTAuction.online en aan de koper, dat:
  • hij eigenaar is van de in consignatie gegeven goederen, dan wel een voldoende machtiging van de eigenaar heeft om de voornoemde goederen te mogen vervreemden en in eigendom over te dragen.
  • hij aan ARTAuction.online alle bekende inlichtingen betreffende de afkomst van de goederen zal verstrekken en ARTAuction.online schriftelijk in kennis zal stellen van de door derden geuite bezorgdheid betreffende de eigendom, de toestand en de authenticiteit.
  • indien de goederen in de Europese Unie zijn ingebracht vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de EU., dit geschiedde mits inachtneming van alle geldende wettelijke voorschriften en regelingen.
  • er geen beperkingen van intellectuele eigendom of anderszins met betrekking tot de goederen bestaan en er geen beperkingen bestaan ten aanzien van de rechten van ARTAuction.online, ten einde foto's of andere afbeeldingen van de goederen te reproduceren.

Binnenbrengen kijkdag/fotoservice

ARTAuction.online onderscheidt zich van andere online veilinghuizen door het organiseren van een vaste kijkdag. Op deze kijkdag zijn alle kavels aanwezig met aanduiding 'Op kijkdagen: Ja' in hun omschrijving.

Het binnenbrengen van uw kavel is niet verplicht, maar is wel voordelig:
 • Onze huisfotograaf neemt professionele foto's om uw binnengebrachte kavel zo goed en zo echt mogelijk voor te stellen.
 • Kavels die deel uitmaken van de kijkdagen halen steevast betere hamerprijzen.
 • Indien uw binnengebrachte kunstwerk wordt verkocht op onze veiling, staan wij in voor het regelen van de afhaling of verzending.

Bij het binnenbrengen van uw kavels zal u steeds een consignatiedocument ontvangen, en is uw kavel volledig verzekerd.

Kavels kunnen binnengebracht worden op onderstaand adressen:

Nico De Fauw
Fonteinbos 36
9300 Aalst
tel +32 (0)488 99 84 10
info@artauction.online
Nathan Vilar
Jan Yoensstraat 2
9800 Deinze
tel +32 (0)496 73 60 81
ARTGallery.be
Nijverheidsstraat 16
8760 Meulebeke
tel +32 (0)477 70 23 00

Verzending / afhaling indien niet fysiek binnengebracht

Indien uw kunstwerk werd verkocht op veiling, maar niet werd binnengebracht, dient u zelf in te staan voor de verzending of eventuele afhaling door de koper. Indien van toepassing ontvangt u een e-mail van ARTAuction.online, waarin u verzocht wordt om het verkochte kunstwerk naar de koper te verzenden of hem te informeren ivm de afhaling.

Uitbetaling

De verkochte kavels worden 28 dagen na de veiling aan u uitbetaald. ARTAuction.online werkt met een verkoopscommissie van 15% op de hamerprijs. De uitbetaling van uw verkochte kavel gebeurt steeds per overschrijving.

Niet verkochte goederen

Niet verkochte goederen kunnen na goedkeuring opnieuw aangeboden worden. Wanneer er een reserve prijs ingesteld werd zal gevraagd worden om de reserveprijs te verlagen. Werken die niet verkocht en die binnengebracht werden kunnen steeds terug opgehaald worden.

Deze website maakt gebruik van cookies om je een optimale surfervaring te kunnen bieden.
Door op de knop 'ik ga akkoord' te klikken, aanvaard je ons cookiebeleid.