Kunst kopen op veiling

Registreren / Inloggen

Vooraleer u kan deelnemen aan een actieve veiling moet u beschikken over een geactiveerd profiel. Een profiel aanmaken kan u door te registreren en is volledig gratis. Indien U een bod wenst te plaatsen van meer dan 5000 euro, zullen wij U tevens verzoeken om een kopie van Uw identiteitskaart. Nadat uw profiel door ons werd goedgekeurd en geactiveerd kan u inloggen, meedoen met veilen en indien gewenst ook zelf iets aanbieden om te laten veilen in een toekomstige veiling.

Kijkdagen

We proberen zoveel mogelijk van de aangeboden kavels te verzamelen op onze locatie. Hierdoor is het mogelijk om de kavels vr het aflopen van de veiling te komen bezichtigen en inspecteren, ofwel via de vaste kijkdag van de veiling, ofwel afzonderlijk via afspraak. Het tijdstip en de locatie van de vaste kijkdag staat steeds bovenaan de actieve veiling vermeld. Indien u bent ingeschreven in onze mailinglijst, wordt u ook via die manier op de hoogte gebracht en uitgenodigd.

Niet alle kavels zijn echter aanwezig op de kijkdag. Een kavel is aanwezig op de kijkdag indien in de beschrijving 'Op kijkdagen: Ja' staat vermeld. Kavels met aanduiding 'Op kijkdagen: Nee' bevinden zich nog op de locatie van de verkoper en zullen niet aanwezig zijn om te bezichtigen op de kijkdag.

Meebieden

Wanneer de veiling start kan u meebieden op uw favoriete kavels.
Biedingen gaan steeds met 5 10% omhoog.
Concreet wordt:
tussen 1 euro 9 euro het bedrag telkens met 1 euro verhoogd.
tussen 10 euro 99 euro het bedrag telkens met 5 euro verhoogd.
tussen 100 euro 199 euro het bedrag telkens met 10 euro verhoogd.
tussen 200 euro 499 euro het bedrag telkens met 20 euro verhoogd.
tussen 500 euro 999 euro het bedrag telkens met 50 euro verhoogd.
tussen 1.000 euro 1.999 euro het bedrag telkens met 100 euro verhoogd.
tussen 2.000 euro 4.999 euro het bedrag telkens met 200 euro verhoogd.
tussen 5.000 euro 9.999 euro het bedrag telkens met 500 euro verhoogd.
tussen 10.000 euro 19.999 euro het bedrag telkens met 1.000 euro verhoogd.
tussen 20.000 euro 49.999 euro het bedrag telkens met 2.000 euro verhoogd.
tussen 50.000 euro 99.999 euro het bedrag telkens met 5.000 euro verhoogd.
tussen 100.000 euro 199.999 euro het bedrag telkens met 10.000 euro verhoogd.
tussen 200.000 euro 499.999 euro het bedrag telkens met 20.000 euro verhoogd.
vanaf 500.000 euro het bedrag telkens met 50.000 euro verhoogd.

De kavels worden verkocht aan de hoogste bieder op het einde van de veiling. De veilingkosten voor de koper bedragen 15% op de hamerprijs, BTW inbegrepen, indien toepassing plaatsvindt van BTW over de marge (art. 58, 4 W.BTW).

Er wordt tevens een volgrecht aangerekend bij werken van kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van 2.000 euro of meer.
Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt :

 • 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met 50.000 euro;
 • 3 % op het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 euro tot en met 200.000 euro;
 • 1 % op het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 euro tot en met 350.000 euro;
 • 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 euro tot en met 500.000 euro;
 • 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven 500.000 euro.
Het maximumbedrag van het volgrecht mag niet hoger liggen dan 12.500 euro.
(Wet van 4 december 2006 en Koninklijk Besluit van 2 augustus 2007)

Betalen

Na de veiling zal u vriendelijk per mail uitgenodigd worden om uw verzendingsvoorkeuren online in te vullen. Na het invullen verschijnt het totaalbedrag dat u kan overschrijven op het opgegeven rekeningnummer. Na ontvangst van de betaling zal u een mail ontvangen ter bevestiging. Alle betalingen moeten uiterlijk binnen de 5 dagen betaald worden. Het toegewezen lot zal niet in het bezit van de koper overgaan vr de totale koopprijs (inclusief kosten en desgevallend volgrecht) is betaald.

Bij niet betaling van toegewezen loten kan ARTAuction.online:

 • zich wenden tegen de koper wegens contractbreuk;
 • de verkoop van het lot en ook deze van andere loten verkocht op dezelfde en op vorige veilingen te ontbinden;
 • het lot opnieuw te koop aan te bieden, onmiddellijk of tijdens een latere veiling, waarbij een eventueel nadelig verschil in de latere verkoopprijs door de rouwkoper zal dienen te worden betaald zonder dat deze evenwel recht heeft op een gebeurlijke bonus;
 • het lot te transporteren, in bewaring te geven en te verzekeren op kosten van de rouwkoper;
 • een schadebeding aan te rekenen van 12% met een minimum van 175 euro;
 • interesten aan te rekenen van maximaal 1,5% per maand op de verkoopprijs;
 • dit en andere loten toegewezen aan dezelfde koper op dezelfde en andere veilingen achter te houden en alleen dan vrij te geven als het totaal verschuldigde bedrag van alle loten is betaald;
 • boden te verwerpen en geen rekenschap te houden met boden door en in opdracht van de rouwkoper in toekomstige veilingen;
 • alle schikkingen te treffen tot vergoeding, indien noodzakelijk door middel van goederen eigendom van de rouwkoper die zich om welke reden ook in het bezit van ARTAuction.online bevinden.

Afhaling / verzending

Na ontvangst van uw betaling wordt u per mail op de hoogte gebracht dat het kavel wordt verzonden of klaargezet voor de afhaling. Voor kavels die afgehaald worden ontvangt u na betaling het adres en contactgegevens waar dit afgehaald kan worden. De stad of gemeente van afhaling staat steeds vermeld bij de kavelbeschrijving.

Indien U dit wenst kan U Uw gewonnen kavel(s), op voormelde tijdstippen of mits voorafgaande afspraak, laten ophalen door een transportfirma naar keuze. In dat geval hebben wij van de koper bevestiging nodig dat wij de werken mogen meegeven.
Vanaf het moment van afhaling door de koper of de daartoe aangestelde transportfirma draagt ARTAuction.online geen enkele verantwoordelijkheid in geval van schade of verlies.
Indien U dit wenst bieden wij tevens een verzendmogelijkheid aan.
Na toewijzing en voor afhaling of verzending wordt de beste zorg voorzien voor de toegewezen kavels, doch na de toewijzing is ARTAuction.online, noch iemand in haar dienst, aansprakelijk voor verlies of beschadiging. Indien na verloop van 15 werkdagen de koper de toegewezen voorwerpen niet is komen ophalen of hiertoe niet minstens een afspraak werd gemaakt, kan ARTAuction.online bijkomende verzekerings- en opslagkosten aanrekenen.

Verkoopsvoorwaarden

Alle loten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de toewijzing, met hun fouten en onvolmaaktheden. Illustraties op onze website zijn enkel bedoeld voor identificatie. De kopers moeten zichzelf vr het einde van de veiling vergewissen van de staat van elk lot, of het beschadigd is of hersteld, en voor zichzelf onderzoeken of het lot overeenstemt met de beschrijving.
Het feit dat in de omschrijving niet zou worden verwezen naar de conditie van een lot houdt niet in dat het object in goede staat verkeert of vrij is van beschadigingen, gebreken of restauraties.
Elke verklaring op ARTAuction.online in verband met de auteurschap, de herkomst, het ontstaan, de ouderdom, de toeschrijving, de kwaliteit en de staat van om het even welk lot is slechts een opinie, geen feitelijkheid en mag ook niet als dusdanig worden beschouwd. ARTAuction.online noch iemand in haar dienst bezit de autoriteit tot het geven van enige garantie in verband met een lot. ARTAuction.online geeft dan ook geen enkele garantie, ook geen stilzwijgende, ten aanzien van het verkochte aan de koper. Met betrekking tot de aansprakelijkheid van ARTAuction.online, zijn alle vorderingen die de koper op haar zou kunnen verkrijgen steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het daadwerkelijk door de koper betaalde bedrag.
Door enige verbintenis met ons aan te gaan of een veiling, kijkdag of soortgelijke gebeurtenis bij te wonen, accepteert u de toepasselijkheid van onze verkoopsvoorwaarden op alle contacten die u vanaf dat moment met ons zult hebben. ARTAuction.online BV treedt in het algemeen op als lasthebber van de verkoper. Iedere tot stand gekomen verkoop resulteert in een rechtstreekse overeenkomst tussen de koper en de verkoper.
Ieder bod beschouwen we als een voorlopige verkoopovereenkomst. Bij het afsluiten van de veiling wordt het hoogste bod, gelijk aan of boven een eventuele reserve prijs, omgezet in een bindende verkoopovereenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies om je een optimale surfervaring te kunnen bieden.
Door op de knop 'ik ga akkoord' te klikken, aanvaard je ons cookiebeleid.