To start bidding you first need to Login or register for free

Jean Paul Van Bendegem

Een perfecte Lucio FontanaJean Paul Van Bendegem - Een perfecte Lucio FontanaJean Paul Van Bendegem - Een perfecte Lucio Fontana

Jean Paul VAN BENDEGEM, geboren te Gent op 28 maart 1953 is licentiaat in de wiskun­de en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorheen was hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Naast zijn lesopdracht was hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (www.vub.ac.be/CLWF/) waar een twintigtal onderzoekers aan verbonden zijn en was hij uitgever van het logica-tijdschrift “Logique et Analyse”.

In 2008 verscheen Over wat ik nog wil schrijven, uitgegeven door Garant, in 2009 verscheen Hamlet en entropie, uitgegeven door VUBPRESS, in 2012 De vrolijke atheïst, in 2014 Elke drie seconden en in 2017 Verdwaalde stad – Filosoferen langs straten en pleinen, alle drie uitgegeven door Houtekiet, in 2019 Doordenken over dooddoeners (met Ignaas Devisch), uitgegeven door Polis en Wonderlust. De kunst van een mooi leven (met Caroline Pauwels en Pat Donnez), uitgegeven door VUBPRESS, in 2020 Wijs, grijs & puber – pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior, uitgegeven door ASP en in 2022 Geraas & geruis – een pleidooi voor imperfectie, uitgegeven door Houtekiet.


Shipment


Brought to you by: Private sale verified by auctioneer
Free collection at the auctioneer in Gent, België.
Ask a question to our auctioneer


This website uses cookies to provide you with an optimal browsing experience
By clicking on the 'I agree' button, you accept our cookie policy.